Mathieu Klebeye Abonnenc

ur. 1977

Mathieu Kleyebe Abonnenc posługuje się filmem, fotografią, found footage, pracą z archiwum. Interesują go historia kolonialna, imperialna opresja społeczności Afryki i ich droga do emancypacji. Bada systemy hegemonii kulturowej, sytuację krajów rozwijających się i peryferyjnych, pamięć zbiorową oraz to, jak konstrukty historyczne wpływają na kształtowanie współczesnych tożsamości, wspólnot i narodów, przyczyniając się do ich aktywizacji politycznej.

Pokaż opis