Colette Omogbai

Colette Oluwabamise Omogbai – malarka związana z ruchem surrealistycznym. Ukończyła malarstwo na Uniwersytecie Ahmadu Bello w Nigerii. Później studiowała również w Anglii i w Stanach Zjednoczonych, gdzie otrzymała doktorat na New York University. Ze względu na wczesne odrzucenie malarstwa figuratywnego Omogbai jest uznawana za pionierkę sztuki abstrakcyjnej i malarstwa nowoczesnego w Afryce. Jest także autorką opublikowanego w 1965 roku manifestu pt. Man Loves What Is ‘Sweet’ and ‘Obvious’(Mężczyźni kochją to, co słodkie i oczywiste), w którym krytykowała dominujący paradygmat malarstwa przedstawiającego.

Pokaż opis